OPP

Organizacje Pożytku Publicznego

GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILIA"

STOWARZYSZENIE
GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILIA"

GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILIA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: MORSKA 89
81-225 GDYNIA woj. POMORSKIE
REGON: 19278745900000
Wpis do KRS: 2002-04-09
Więcej informacji: GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILIA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !